Radio Popular - "A tecnologia é para todos" de 18 a 20 de maio de 2020